Naperotiimi 2014 ja myöhemmin syntyneille työille ja pojille

Jalkapallopainotteinen liikuntakerho 2014 ja myöhemmin syntyneille tytöille ja pojille

maanantaisin klo 17:00, paikan löydät alla olevasta kalenterista.

Valmentajina toimivat Emma Jyrrkämäki, Milla Vaarimo ja Lotta Mattsson

 

Lisätietoja tarvittaessa :

Harri Isotalo, harrisotalo@gmail.com, 0445665522 tai

Niclas Mattsson, niclas.mattsson@sulo.fi, 0407407308

 

 

En fotbollsbaserad idrottsklubb för 2014 och senare födda flickor och pojkar 

på måndagar kl. 17:00-18:00, platsen hittar du i kalendern nedan.

Som tränare fungerar Emma Jyrkkämäki, Milla Vaarimo och Lotta Mattsson

 

Information vid behov :

Harri Isotalo, harrisotalo@gmail.com, 0445665522 eller

Niclas Mattsson, niclas.mattsson@sulo.fi, 0407407308

 

 

Harjoitukset löydät tästä - Träningarna hittar du här